Støtte til aktivitet

Ung i Kor - Vest ønsker å støtte gode prosjekter!

Ung i Kor - Vest ønsker at koraktiviteten på Vestlandet skal blomstre. Siden vi har begrenset med kapasitet ønsker vi at våre medlemskor kan sette i gang og arrangere ulike aktiviteter for korlivet på vestlandet. Dere kan søke pengestøtte og hjelp fra Ung i Kor - Vest. Å arrangere slike aktiviteter gir fordeler som: glede, møte med andre som synger i kor, gir påfyll og mye mer. Noen av våre medlemskor har tideligere gjort dette, og har positive erfaringer med det.

For å få pengestøtte må aktiviteten være et tilbud til alle Ung i Kor - Vests medlemmer, aldersbestemte aktiviteter er selvfølgelig lov. Man kan også lage aktiviteter rettet mot Ung i Kor - Vests dirigenter. Aktiviteten bør holdes på Vestlandet, og må involvere kor.

Dersom du ikke er medlem av Ung i Kor - Vest kan du søke om pengestøtte dersom aktiviteten oppfyller kravene som er nevnt over.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader vurderes fortløpende (noe saksbehandlingstid må påregnes).

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Ung i Kor - Vest på vest@ungikor.com eller tlf: 47 26 72 93

Det finnes også andre støtteordninger der ute. Ta kontakt med Ung i Kor - Vest dersom du har en god idé som du trenger hjelp til å sette ut i live. Vi tar også i mot tips til prosjekter som er egnet for Ung i Kor - Vest å arrangere alene, eller i samarbeid med dere.

Ċ
Ung i Kor Vest,
13. feb. 2012, 03:56
Comments